ТИПОВИ НА КУШЕТ ВАГОНИ
Bc
MZ couchettes car 51 65 59-80 008-6 Bc 51 65 59-80 008-6
Кушет вагон од серија Bc UIC-Y произведен 1972 год. во ГОША - Смедеревска Паланка
RIC, 2 класа, 9 купеа, 54 легла, максимална брзина 160 km/h, парно & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Bcll

MZ couchettes car 51 65 59-80 011-0 Bcll 51 65 59-80 011-0
Кушет вагон од серија Bcll UIC-Y произведен 1984 год. во ГОША - Смедеревска Паланка
RIC, 2 класа, 9 купеа, 54 легла, максимална брзина 160 km/h, парно & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=, озвучување.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
Bclm

MZ couchettes car 51 65 50-80 004-4 Bclm 51 65 50-80 003-6
Кушет вагон од серија Bclm UIC-Z2 произведен 1991 год. во ГОША - Смедеревска Паланка
RIC, 2 класа, 10 купеа, 60 легла, максимална брзина 160 km/h, парно & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=, вод за озвучување.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
Bcllm
MZ couchettes carBcllm 51 65 50-80 004-4
Кушет вагон од серија Bcllm UIC-Z2 произведен 1991 год. во ГОША - Смедеревска Паланка
RIC, 2 класа, 10 купеа, 60 легла, максимална брзина 160 km/h, парно & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=, озвучување.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Bcm
MZ couchettes car 50 65 59-10 803-6 Bcm 51 65 59-40 005-1
Кушет вагон од серија Bcm UIC-Z2 произведен 1963 год. во ГОША - Смедеревска Паланка
RIC, 2 класа, 9 купеа, 54 легла, максимална брзина 140 km/h, парно & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
 
Владимир © 2008