ТИПОВИ НА ПАТНИЧКИ ВАГОНИ
А
MZ passenger car A A 50 65 10-10 000-7
Патнички вагон од серија А UIC-Y произведен 1973 год. во ГОША - Смедеревска Паланка
non RIC, 1 класа, 10 купеа, максимална брзина 120 km/h, парно & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Аl

MZ passenger car Al Al 51 65 19-10 001-5
Патнички вагон од серија А UIC-Y произведен 1965 год. во ГОША - Смедеревска Паланка
RIC, 1 класа, 9 купеа, максимална брзина 120 km/h, парно & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=, вод за озвучување.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
Alm

MZ passenger car 51 65 10-80 004-3 Alm 51 65 10-80 004-3
Патнички вагон од серија Аlm UIC-Z2 произведен 1989 год. во ГОША - Смедеревска Паланка
RIC, 1 класа, 10 купеа, максимална брзина 160 km/h, парно & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=, вод за озвучување.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
B
MZ passenger car B 50 65 20-10 020-3
Патнички вагон од серија B UIC-Y произведен 1973 год. во ГОША - Смедеревска Паланка
non RIC, 2 класа, 10 купеа, максимална брзина 120 km/h, парно & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Bl
MZ passenger car Bl 50 65 20-10 002-1 Bl 50 65 20-10 002-1
Патнички вагон од серија Bl UIC-Y произведен 1965 год. во ГОША - Смедеревска Паланка
non RIC, 2 класа, 10 купеа, максимална брзина 120 km/h, парно & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=, вод за озвучување.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Bll
МЖ Транспорт АД располага со
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Blm
MZ passenger car 51 65 21-80 002-4 51 65 21-80 002-4
Патнички вагон од серија Blm UIC-Z2 произведен 1991 год. во ГОША - Смедеревска Паланка
RIC, 2 класа, 11 купеа, максимална брзина 160 km/h, парно & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=, вод за озвучување.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
 
· Владимир © 2008