ТИПОВИ НА ЗАТВОРЕНИ ТОВАРНИ ВАГОНИ
Gas-z
MZ cargo car 31 65 190 0 716-3
Четириосовински затворен теретен вагон од серија Gas UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина 14.04 m, квадратура 33.0 m2, кубатура 40,0 m3, тежина 24 t, носивост 19-27 t, максимална брзина до 100 km/h.
Намена за превоз на разноврсни запакувани или незапаковани товари, животни, прехранбени производи, а особено на товари на кои е потребно заштита од атмосверски влијанија и од неовластен пристап и осум отвори за проветрување.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Gbs
MZ cargo car 21 65 150 0 004-2
Двоосовински затворен теретен вагон од серија Gbs UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина 14.52 m, квадратура 33.0 m2, кубатура 80,0 m3, тежина 12.9 t, носивост 19-27 t, максимална брзина до 100 km/h.
Намена за превоз на разноврсни запакувани или незапаковани товари, животни, прехранбени производи, а особено на товари на кои е потребно заштита од атмосверски влијанија и од неовластен пристап и осум отвори за проветрување.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Hbis-z

MZ cargo car 65 225 0 411-9 21 65 225 0 411-9
Двоосовински затворен теретен вагон од серија Hbis-z UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина 12.70 m, квадратура 35.0 m2, кубатура 80,0 m3, носивост 19 до 27 t, максимална брзина до 100 km/h.
Намена за превоз на разноврсни запакувани товари или товари запакувани на палети, а особено на товари на кои е потребно заштита од атмосверски влијанија и од неовластен пристап.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
Habiz-z

MZ cargo car Habiz-z xx xx xxx x xxx-x
Четириосовински затворен теретен вагон од серија Hbis-z UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина xx.xx m, квадратура xx.x m2, кубатура xx,x m3, носивост xx до xx t, максимална брзина до 100 km/h.
Намена за превоз на разноврсни запакувани товари или товари запакувани на палети, а особено на товари на кои е потребно заштита од атмосверски влијанија и од неовластен пристап.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
Tbikks-z

MZ cargo car 21 65 078 2 004-3
Двоосовински затворен теретен вагон од серија Tbikks-z UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина 12.80 m, квадратура 33.3 m2, кубатура 80,0 m3, носивост 16 до 24 t, максимална брзина до 100 km/h.
Намена за превоз на разноврсни запакувани товари или товари запакувани на палети, а особено на товари на кои е потребно заштита од атмосверски влијанија и од неовластен пристап.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
 
Владимир © 2008