ТИПОВИ НА ОТВОРЕНИ ТОВАРНИ ВАГОНИ
Eas-z

MZ cargo car Eas-z 31 65 595 0 295-0
Четвороосовинска отворен вагон од тип Eas-z, серија 595, UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина 12.71 m, кубатура 74.0 m3, подна површина 36.3 m2, тежина 42 t, носивост S: A 43.0 t - B1 49.0 t - B2 51.0 t - C 59 t, максимална брзина до 100 km/h.
Отворен товарен вагон наменет за превоз на разни терети на кој не им е потребна атмосверска заштита, но и мозност за затегната покривка. Утовар и истовар може преку 6 двокрилни врати.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
Ealos-wz
MZ cargo car Ealos-wz 81 65 392 6 000-9
Четвороосовинска отворен вагон од тип Rms-wz серија 596, UIC, реконструиран 12-2004 год. во Колска - Велес од тип Gas.
Корисна должина 15.1 m, кубатура 46.7 m3, подна површина 39.0 m2, тежина 25.1 t, носивост S: A 38,5 t - B 46.5 t - C 54,5 t, максимална брзина до 100 km/h.
Отворен товарен вагон наменет за превоз на разни терети на кој не им е потребна атмосверска заштита,
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Falls-z

MZ cargo car Falls-z31 65 667 5 026-1
Четвороосовинска вагон од тип F, серија 667, UIC, произведен 19xx год. во xx
Корисна должина 6.5 m, кубатура 26.0 m3, тежина 15.7 t, носивост 90: A 34.5 t - B1 36.5 t - B2 49.5 t - C2 53.0 t - C3,C4 57.5 t, максимална брзина до 100 km/h.
Отворен товарен вагон наменет за превоз на толчаник наречени самоистресачи - истовар со помош на гравитација, со истовар на една или друга страна или во самата средина.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
Fap

MZ cargo car Fap 31 65 690 4 047-0
Четвороосовинска вагон од тип Fap, серија 690, UIC, произведен 19xx год. во xx
Корисна должина 5.5 m, кубатура 25.0 m3, тежина 0.0 t, носивост 90: A 30.0 t - B1 32.0 t - B2 47.0 t - C 55.0 t, максимална брзина до 100 km/h.
Отворен товарен вагон.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
Faps-z

MZ cargo car Faps-z 31 65 690 4 518-0
Четвороосовинска вагон од тип Faps-z, серија 690, UIC, произведен 19xx год. во xx
Корисна должина 5.5 m, кубатура 25.0 m3, тежина 0.0 t, носивост 90: A 31.5 t - B1 33.5 t - B2 48.5 t - C 57.0 t, максимална брзина до 100 km/h.
Отворен товарен вагон.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
 
Владимир © 2008