Header image
 
 

КОНТАКТ
место положба


погледај ја локацијата на МЖ Транспорт АД-Скопје во поголем формат
Железничка станица Скопје-информации
MZ info телефон: ++389 (0)2 3164-255
телефон: ++389 (0)2 2449-391
адреса: бул. „Кузман Јосифовски Питу“ б.б., 1000, Скопје,Р. Македонија

photo кликни на симболот за детална локација
МЖ Транспорт АД-Скопје
телефон: ++389 (0)2 3118-177
факс: ++389 (0)2 3248-719 и ++389 (0)2 3248-720
е-пошта: mztransportad@t-home.mk
адреса: ул. „Трета македонска бригада" б.б., 1000 Скопје, Р. Македонија
Патнички сообраќај
MZ cargo car лице за контакт: Анна Трајановска
телефон: ++389 (0)2 2449 771
е-пошта: annatrajanovska@mztransportad.com.mk
адреса: ул. „Трета македонска бригада" б.б., 1000 Скопје, Р. Македонија
Товарен сообраќај
MZ cargo car лице за контакт: Димитар Стефанов
телефон: ++389 (0)2 3248 738
факс: ++389 (0)2 3248 743
е-пошта: dimitarstefanov@mztransportad.com.mk
адреса: ул. „Трета македонска бригада" б.б., 1000 Скопје, Р. Македонија
Односи со јавност
MZ cargo car лице за контакт: Јовица Трајановски
телефон/факс: ++389 (0)2 3248-741
е-пошта: mztransportad.prescentar@t-home.mk
адреса: ул. „Трета македонска бригада" б.б., 1000 Скопје, Р. Македонија
МЖ Инфраструктура - Скопје
МЖ Инфраструктура инфо телефон: ++389 (0)2 3116-773
факс: ++389 (0)2 2121-079
е-пошта: info@mzi.mk
адреса: ул. „Железничка" 50б, 1000 Скопје, Р. Македонија

Железнички станици во Македонија-информации
MZ info Железничка станица Велес: ++389 (0)43 222-149
Железничка станица Гевгелија: ++389 (0)34 213-261
Железничка станица Битола: ++389 (0)47 234-110
Железничка станица Куманово: ++389 (0)31 423-310
Железничка станица Прилеп: ++389 (0)48 421-660
 
Владимир © 2008