ИНФРАСТРУКТУРА НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
железнички линии
MZ infra
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Железничка мрежа

MZ Railway network Должина на железничката мрежа во Република Македонија изнесува 925 км.

 • отворена пруга 699 км.
 • статични колосеци 226 км.
 • индустриски колосеци 102 км.

 • Еклектрифицирани 312.66 км. пруга со монофазен систем 25kV, 50Hz
  .
  Коридор 10

  MZ Railway network Coridor X Збирна должина на трасата од Коридор 10, Табановце - Скопје - Велес - Гевгелија 215,7 км.

  Еклектрифициранa по целата должина, со просечна брзина ~90 км/час.
  На трасата постојат 45 службени места.

 • Табановце - Скопје изградена 1888 год. во должина од 16,7 км.
 • Скопје - Велес изградена 1873 год. во должина од 48,7 км.
 • Велес - Гевгелија изградена 1873 год. во должина од 113,9 км.
 • Скопски јазол изграден 1971 год. во должина од 37,3 км. (дел и од оваја траса)
 • .
  Коридор 10д

  MZ Railway network Coridor Xd Збирна должина на трасата од Коридор 10д, Велес - Битола - Кременица 145,3 км.

  Не еклектрифициранa по целата должина, со просечна брзина ~75 км/час.
  На трасата постојат 23 + 3 службени места.

 • Велес - Битола изградена 1931/36 год. во должина од 129,3 км.
 • Битола - Кременица изградена 1894 год. во должина од 16,0 км.
 • .
  Коридор 8

  MZ Railway network Coridor VIIIЗбирна должина на трасата од Коридор 8 во Македонија е 309 километри, од кои 152 километра се изградени, а неизградени остануват 157 километри.

  - Куманово - Бељаковце - Крива Паланка - Деве Баир - граница со Република Бугарија 88 км.

 • Куманово - Бељаковци почнува со изградена 1954, пуштена 26-03-1956 год. во должина од 29 км.
 • Почеток на градба како коридор 8 почнува во 1994 год. Прекината изградба во 1995 год.

 • - Проектирана траса на коридор 8, Куманово - Деве Баир - државна граница со Бугарија
  Куманово - Бељаковце, секција 11 во должина од 29 км.
 • - Брзина 100 мк/ч
 • - Мах. радиус 500 м
 • - Мостови 6 со должина 224 м
 • - Станица 1
 • Бељаковце - Крива Паланка, секција 12 во должина од 37.5 км.
 • - Брзина 100 мк/ч
 • - Мах. радиус 500 м
 • - Мостови 30 со должина 3,000 м.
 • - Тунели 14 со должина 3,520 м.
 • - Станица 3
 • Крива Паланка - државна граница, секција 13 во должина од 21.5 км.
 • - Брзина 100 мк/ч
 • - Мах. радиус 500 м
 • - Мостови 35 со должина 4,570 м.
 • - Тунели 23 со должина 8,680 м.
 • - Станица 2
 • - Траса во проектирање на коридор 8, Кичево - државна граница со Албанија
 • Кичево - Струга, секција 7 во должина од 54 км.
 • Струга - државна граница, секција 6 во должина од 12 км.
 • Коридор 8 - дел према Р. Бугарија - 10.4.2012

  - Физибилити студија за Коридор VIII. Источна секција и студија за ОВЖСО - финален (101 MB)
  - Физибилити студија за Коридор VIII. Економска и финансиска еволуација - конечна (3.5 MB)
  Коридор 8 - дел према Р. Албанија - 10.4.2012

  - Претфизибилити студија. Анализа за заштитата на животната средина (10 MB)
  - Идеен проект. Економски анализи (1.8 MB)
   
  Владимир © 2008