ТИПОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ЛОКОМОТИВИ
441-000
MZ 441-755 Electric locomotives MZ 441-755
тип Bo'Bo', снага 3800 kW/ 0000 ks, максимална брзина 160 km/h, тежина 76 t, долзина 15,500 mm.
производител ASEA - Шведска, модел Rb1.
напојување 25 kV 50 Hz, мотор RK ISVK 644-8 (850 kW, 1180 A, 870 V)
photoкликни на сликата за поголема фотографија
442-000

MZ 442-002 Electric locomotives MZ 442-002
тип Bo'Bo', снага 3860 kW/ 0000 ks, максимална брзина 120/140/160 km/h, тежина 82 t, долзина 15,470 mm.
производител Rade Koncar - Хрватска, приозедено 19xx
напојување 25 kV 50 Hz, мотор RK IVK 644-8 (1100 kW, 1330 A, 870 V),модернизирани и теристоризирани 2001 год.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
461-000

MZ 461-121 Electric locomotives MZ 461-121
тип Co'Co', снага 5100 kW/ 0000 ks, максимална брзина 130/150 km/h, тежина 123 t, долзина 19,800 mm.
производител Elecktroputere - Романија по лиценца на ASEA - Шведска, приозедена 1978 год.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
462-000

MZ 461-121 Electric locomotives MZ 462-001
тип Co'Co', трајна снага 5300 kW, максимална брзина 120 km/h, тежина 120 t ±2%, долзина 19,800 mm. работна температура - како целина -35 / +40°C
производител Elecktroputere - Романија по лиценца на ASEA - Шведска, приозедена 1978, модернизирани и теристоризирани 2009 год.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
 
Владимир © 2008