ТИПОВИ НА ДИЗЕЛ МАНЕВАРСКИ ЛОКОМОТИВИ
667-000
MZ 667-001 Diesel  locomotives МЖ 667-001
тип Co'Co', снага 882 kW / xx KS, максимална брзина 90 km/h, тежина 123 t, долзина вкуп. 15,820 mm
производител LIZ - Русија, приозедено 1981 год. мотор Penza 2D50
photoкликни на сликата за поголема фотографија
642-000
MZ 642-006 Diesel  locomotives МЖ 642-006
тип Bo'Bo', мотор SACM M 60 - V12ASH снага 607 kW / 813 KS, максимална брзина 80 km/h, тежина 64 t, долзина вкуп. 14,740 mm
производител Gjuro Gjakovic - Хрватска, по лиценца на Brissonneau et Lotz Франција, приозедено 1962 год, мотор SACM MGO V12 ASH (607 kW / 825 ks)
photoкликни на сликата за поголема фотографија
642-100
MZ 642-178 Diesel  locomotives МЖ 642-178
тип Bo'Bo', мотор SACM M 60 - V12ASH снага 607 kW / 813 KS, максимална брзина 80 km/h, тежина 64 t, долзина вкуп. 14,740 mm. Серија со парен генератор.
производител Gjuro Gjakovic - Хрватска, по лиценца на Brissonneau et Lotz Франција, приозедено 1968 год, мотор SACM MGO V12 ASH (607 kW / 825 ks)
photoкликни на сликата за поголема фотографија
642-400
MZ 642-402 Diesel  locomotives МЖ 642-402
тип Bo'Bo', снага 625 kW / 850 KS, максимална брзина 80 km/h, тежина 67 t, долзина вкуп. 14,740 mm
производител Gjuro Gjakovic - Хрватска, по лиценца на Brissonneau et Lotz Франција, приозедено 1968 год.
По репарација во 2010 добива серија 400 и мотор WARTSILA UD30 V12 R20 од 825 ks.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
643-000

MZ 643-005 Diesel  locomotives МЖ 643-005
тип Bo'Bo', мотор MGO V12 ASHR снага 680 kW / 925 KS, максимална брзина 80 km/h, тежина 67 t, долзина вкуп. 14,740 mm
производител Gjuro Gjakovic - Хрватска, по лиценца на Brissonneau et Lotz Франција, приозедено 1965 год.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
732-100

MZ 732-176 Diesel  locomotives МЖ 732-176
тип C, снага 397 kW / 540 KS, максимална брзина 30/60 km/h, тежина 44 t, долзина вкуп. 10,500 mm
производител Gjuro Gjakovic - Хрватска, по лиценца на Jenbacher Werke Аустрија, приозедено 19xx
мотор JW 600, 441 kW / 600 ks.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
734-000

MZ 734-014 Diesel  locomotivesМЖ 734-014
тип C, снага 440 kW / 660 KS, максимална брзина 30/60 km/h, тежина 47 t, долзина вкуп. 10,450 mm
производител MAK - Германија, ex-DB 260 512, приозедено 1959 год.
мотор

photoкликни на сликата за поголема фотографија
621-600

MZ 621-608 Diesel  locomotives МЖ 621-608
тип Bo', снага 00 kW / 000 KS, максимална брзина 00 km/h, тежина 0 t, долзина вкуп. 0,0 mm
производител BRUSH Тraction - Енглеска, приозедено 1964
мотор x

photoкликни на сликата за поголема фотографија
 
Владимир © 2008