ЕЛЕКТРО МОТОРНИ ВОЗОВИ
412-000

MZ 412-005 Electro motor cars MZ 412-053 / B 416-053 / B 416-054 / 412-054 - активна
Bo'Bo' + 2'2' + 2'2' + Bo'Bo'
производител RVR - Рига, Русија

photoкликни на сликата за поголема фотографија
412-000

MZ 712-155 Electro motor carsMZ 412-055 / B 416-055 / B 416-056 / 412-056 - активна
максимална брзина 130 km/h, трајна 120 km/h
25 kV 50 Hz,
motori 8x170 kw, 8x210 kw
снага трајна 1360 kW едносатна 1680 kW,

photoкликни на сликата за поголема фотографија
412-000

MZ 412-057 Electro motor carsMZ 412-057 / B 416-057 / B 416-058 / 412-058
број на седишта 66+2 / 81+2 / 81+2 / 66+2 = 294+8
стоење 62 / 86 / 86 / 62 = 296 особи

photoкликни на сликата за поголема фотографија
412-000

MZ 412-059 Electro motor cars MZ 412-059 / B 416-059 / B 416-060 / 412-060
сопствена тежина 217.2 t, во служба 258 t.
притисок по осовина 18 / 16 / 16 / 18 t
должина 102,16 m.

photoкликни на сликата за поголема фотографија
 
Владимир © 2008