Header image
 
 
ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈАРазмислување на еден возољубител

МЛАДА ДРЖАВА – ГОЛЕМА ИСТОРИЈА
размислување на еден возољубител

Или затоа, зошто, државата ја заборава историјата на железниците во Македонија. – Или затоа дали 140-годишното постоење на железниците на просторот во Македонија заслужуваат свое посебно музејско катче.

Во животот човек честопати знае да „забега“ по навидум несуштински нешта. Апотоа, кога времето ќе измине да разбере дека „нагазил на мина“ и враќање нема. Мојата мина, е железницата – поточно Македонската железница. И така, шетајќи ја, сликајќи ја, голтајќи го правот по архивските граѓи, разменувајќи фотографии и информации, понекојпат и поткраднувајќи (но во интерес на вистината за Македонија, а не за сопственото его) започнав да ја читам не историјата на железницата во Македонија – туку историјата на мојот народ, мојата историја.
И така, думајќи си, гледајќи ги стотиците фотографии, карти, страници, читајќи ги белешките, од сите тие макотрпни истражувањата, си велам – каде ќе останат сите овие документи ... и само по себе се наметка прашањето и треба ли на Македонија ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ ?

Можеме ли да ги евидентираме документите (оргинали, фотокопии или во дигитална форма) па да ги подариме на железницата – само тие да најдат простор каде ќе бидат сместени? Може ли?
 
lokacija-muzej-karta.jpg

Тражејќи погодни локации за нашата заборавена историја, се наметна локацијата која е во сршта, место кое стои и чека да биде осветено.
RAIL MUSEUM OF MACEDONIA
Празна ледина помеѓу главната железничка станица Скопје и железничкото депо на МЖ Транспорт, со прекрасни патни и железнички и комуникации.
RAIL MUSEUM OF MACEDONIA

RAIL MUSEUM OF MACEDONIA


 
atwork.gif

 
Владимир © 2008