Header image
 
 

ЦЕНА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗНИ БИЛЕТИ
Поважни дестинации
релација билет во една насока повратен билет
Скопје Куманово 87,50 140,00
Скопје Тетово 119,50 181,00
Скопје Гостивар 158,50 254,00
Скопје Кичево 208,00 333,00
Скопје Велес 112,50 180,00
Скопје Штип 197,50 316,00
Скопје Кочани 249,00 398,00
Скопје Прилеп 249,00 398,00
Скопје Битола 314,00 502,00
Скопје Неготино 197,50 316,00
Скопје Гевгелија 277,00 443,00
Скопје Д. Капија 223,00 357,00
Велес Прилеп 158,50 254,00
Велес Битола 230,50 369,00
Велес Гевгелија 208,00 333,00
Велес Кочани 158,50 254,00
Велес Штип 112,50 180,00
Прилеп Битола 98,50 158,00
Битола Гевгелија 375,50 601,00
Кочани Неготино 249,00 398,00
Кочани Гевгелија 334,50 535,00
Кочани Прилеп 291,50 466,00
Кочани Битола 348,00 557,00
Штип Прилеп 249,00 398,00
Штип Битола 314,00 502,00
Штип Неготино 197,50 316,00
Штип Гевгелија 277,00 443,00
Куманово Велес 173,00 277,00
Куманово Прилеп 305,50 489,00
Куманово Битола 348.00 557.00
Меѓународни
Скопје Ниш 706.00 1115.00
Скопје Белград 1424.00 2278.00
Скопје Солун - -
Србија специјал
Белград Скопје - 2018.00
Ниш Скопје - 972.00
цените се во денари со вклучен ДДВ
PDFпревземи ги цените и повластиците во PDF формат
МЖ Транспорт АД-Скопје на своите патници покрај редовните возни цени, им нуди можност на повластени возни цени, во кои се опфатени сите возрасни категории.
  • Деца до 4 годишна возраст имаат бесплатно патување, од 4 - 12 годишна возраст 50% повластица од редовната возна цена;
  • Млади лица до 26 годишна возраст имаат 30% повластено патување, врз основ на легитимација К - 13б која ја издава МЖ Транспорт АД - Скопје на патничките благајни, легитимација ISAC и легитимација ЕУРО < 26;
  • Новинари сo повластено патување од 30%, врз основ на новинарска легитимацијa;
  • Стари лица и пензионери сo навршени 60 години имаат право на повластено патување од 30% од редовната возна цена. Повластицата може да са користи врз основ на легиимација К - 13 ц која ја издаваат патничките благајни;
  • Слепи лица со повластено патување од 75% и право на придружник сo бесплатен возен биллет;
  • Колективни патувања сo 20% повластица од редовната возна цена за група од најмалку 6 патника;
  • Месечни претплатнички билети за работници и ученици.
 
Владимир © 2008