Header image
 
 
АГИНО СЕЛО

Стојалиште

Железничко стојалиште во северниот дел на Македонија во близина на границата со Србија на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Табановци на 25.9 km. станица со 1 колосека.
Кординати на станицата 42° 4'21.54"N и 21°40'43.66"E
локација
Агино Село - Agino Selo
Агино Село - Agino Selo
Некогашна железничка чуварска куќа број 647

Агино Село - Agino Selo
Агино Село - Agino Selo
 
Владимир © 2008