Header image
 
 

БИТОЛА

Станица

На железничкиот коридор Xb, положба од Скопје кон Кременица (граница со Грција) на 320.2 km или вистинска 129.3 km. со 8 колосека.
Кординати на станицата 41° 1'10.93"N и 21°20'34.09"E
локација: Google map
Битола - Bitola
Битола - Bitola
Битола - Bitola
Битола - Bitola
Битола - Bitola
Битола - Bitola
Битола - Bitola

Историја

Планови за врска со железница од Солун до Битола почнува со планирање во 1890 година од страна на Alfred Kaoulla, германски банкар и брокер, со финансиска поддршка од "Deutsche Bank" кој успева да добие од турските власти дозвола за градба на истата и нејзина експлатација на 99 години.
Компанија ја оформуват на 5 февруари 1891 година во Истанбул под назив "Societe du Chemin de Fer ottoman Salonique-Monastir", почнувајќи во јуни 1891 год. да ја градат трасата во должина од 219 км. Главен инженер е француз Phillipe Vitalli и неговиот супервизор Renaudin.
 
На трасата се изградени вкупно 15 типски станици, со посебн магацин во линија на станицата (11 на кат и 4 приземни): Траса на железничка линија Солун - Bitola

Солун (Thessaloniki)
Текелиево (Sindos), Крџалиево (Adendro) Гида (Aleksandria) Бер (Верија, Karaferye), Негуш (Nausa, Agostos), Вартокоп (Skidra), Воден (Edesa), Владово (Agra), Острово (O Arnissa), Суровичево (Aminteo) Кисела вода (Eksisou) Баница (Vevi) Лерин (Florina) Лажени (Mesonisio), Кременица (Kenali), Жабљани*, Кравари*. * мали постројки
Битола (Манастир)

 

По многу одложувања, линијата е отворена за сообраќај на 15 јуни 1894 година, по која тргнува првата локомотива од Солун кон Битола.
First steam engine from Thessaloniki
Султан Мехмед V Рашад пристигнува со воз од Солун преку Воден на железничката станица во Битола во 1911 година.
Sultan Mehmed V Reshad
видео video
Railway station Bitola class A in year 1931.
Bitola 1931
1984 година пругата помеѓу Солун и Битола се укинува и се остава на забот на времето.
 
Владимир © 2008