Header image
 
 
ЧАШКА

Станица

На железничкиот коридор Xb, положба од Скопје кон Кременица (граница со Грција)
Положба од Скопје према Битола на 65.4 km. станица со 3 колосека.
Кординати на станицата 41°38'50.38"N и 21°41'37.18"E
локација: Google map
Caska - Чашка
Caska - Чашка
Caska - Чашка
Caska - Чашка
Caska - Чашка
Caska - Чашка
Caska - Чашка

Историја

Фото од 1930-ти години
Caska - Чашка
 
Владимир © 2008