Header image
 
 
ДЕЉАДРОВЦИ

Стојалиште

Железничко стојалиште во северниот дел на Македонија во близина на границата со Србија на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Табановци на 22.3 km. станица со 1 колосека.
Кординати на станицата 42° 1'0.43"N и 21°40'6.64"E
локација
Дељадровци - Deljadrovci
Дељадровци - Deljadrovci
Крстосницата Дељадровци е градена 1940-41 год. пред самиот почеток на II-та светска војна

 
Владимир © 2008