Header image
 
 
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Станица

Железничко станица дел од скопскиот јазол во северо-источниот дел на Македонија на железничкиот коридор VIII.
Положба од Скопје према Кичево на 14.4 km. станица со 4 колосека.
Кординати на станицата 42° 4'57.63"N и 21°13'16.71"E
локација
Ѓорче Петров - Djorce Petrova
Ѓорче Петров - Djorce Petrova
Влез во станицата Ѓорче Петров од источната страна.
Ѓорче Петров - Djorce Petrova
Излез од станицата на запад кон Кичево и грничниот премин за Р. Косово.
Ѓорче Петров - Djorce Petrova
 
Владимир © 2008