Header image
 
 
ИЛИНДЕН

Станица

Железничка станица во северниот дел на Македонија во близина на границата со Србија на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Табановци на 11.4 km. станица со 3 колосека.
Кординати на станицата 41°59'55.49"N и 21°34'33.90"E
локација
Илинден - Ilinden
Илинден - Ilinden
Илинден - Ilinden
Сатаницата е изградена 1925-26 год. Денеска се останати остатоците после бомбардирањето на 06 и 07-04-1941 година на станицата која во тоа време го носи името Ајватовци - Ајватовац.
Илинден - Ilinden
 
Владимир © 2008