Header image
 
 
КАРПОШ

Стојалиште

Железничка станица сега стојалиште во северниот дел на Македонија во близина на границата со Србија на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Табановци на 42.4 km. станица со 1 колосека.
Кординати на станицата 42°10'44.91"N и 21°40'31.46"E
локација
Куманово - Kumanovo
Куманово - Kumanovo
Куманово - Kumanovo
Во време на градбата 1925-26 год била станица од III категорија и го носела името Глишич

 
Владимир © 2008