Header image
 
 
КЛЕЧОВЦЕ

Стојалиште

Некогашно железничко стојалиште во северниот дел на Македонија во близина на границата кон Бугарија од железничкиот коридор VIII.
Положба од Скопје на 0.0 km. станица со 0 колосека.
Кординати на станицата 42° 7'51.60"N и 21°51'41.55"E
location
Клековце - Klekovce
Клековце - Klekovce
 
Владимир © 2008