Header image
 
 
КЛИСУРА

Станица

Железничка станица во јужниот дел на Македонија во Демиркаписката клисура по течението на реката Вардар на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Гевгелија на 127.0 km. станица со 2 колосека.
Кординати на станицата 41°23'33.77"N и 22°18'53.86"E
локација
Клисура - Klisura
Клисура - Klisura
Клисура - Klisura
Клисура - Klisura
 
Владимир © 2008