Header image
 
 
КРИВОЛАК

Станица

Железничка станица во јужниот дел на Македонија по течението на реката Вардар на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Гевгелија на 99.0 km. станица со 3 колосека.
Кординати на станицата 41°31'20.71"N и 22° 7'1.29"E
локација: Google map
Криволак - Krivolak
Криволак - Krivolak
Криволак - Krivolak
Криволак - Krivolak
 
Владимир © 2008