Header image
 
 
МАЏАРИ

Станица

Железничка станица во северниот дел на Македонија во близина на границата со Србија на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Табановци на 4.7 km. станица со 8 колосека.
Кординати на станицата 41°59'40.21"N и 21°29'56.87"E
локација
Илинден - Ilinden
Илинден - Ilinden
Илинден - Ilinden
Во време на градбата 1925-26 год била станица од III категорија и го носела името Ајватовац.
 
Владимир © 2008