Header image
 
 
МИЛАДИНОВЦИ

Станица

Железничка станица во северниот дел на Македонија во близина на границата со Србија на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Табановци на 18.7 km. станица со 2 колосека.
Кординати на станицата 41°59'15.18"N и 21°39'0.67"E
локација
Миладиновци - Miladinovci
Миладиновци - Miladinovci
.
 
Владимир © 2008