Header image
 
 
ОРАШЈЕ

Стојалиште

Железничко стојалиште во северо-источниот дел на Македонија на железничкиот коридор IIIV.
Положба од Скопје према Кичево на 37.5 km. стојалиште со 1 колосек.
Кординати на станицата 42° 6'12.40"N и 21°10'16.31"E
локација location
Куманово - Kumanovo
Куманово - Kumanovo

Историја

Последна станица на поранешниот индустриски тесен колосек до рудникот за хромова руда.
повеќе на: 600 mm во Македонија

 
Владимир © 2008