Header image
 
 

ОВЧЕ ПОЛЕ

Станица

Железничка станица во југо источниот дел на Македонија на кракот од Велес кон Кочани.
Положба од Велес на 35,5 km или од Скопје на 83.4 km. станица со 3 колосека.
Кординати на станицата 41°48'19.38"N и 22° 0'33.39"E
локација
Овче Поле - Ovce-Pole
Овче Поле - Ovce-Pole
Овче Поле - Ovce-Pole
Овче Поле - Ovce-Pole
Овче Поле - Ovce-Pole
Овче Поле - Ovce-Pole
Овче Поле - Ovce-Pole

Историја

Со почеток на градбата на пругата Велес - Штип на 01-11-1923 година, паралелно се почнува со изграба и на станичните згради.

Станицата Овче Поле е типски железнички објект од 1 класа на архитектот Петар Гачиќ. Овче Поле - Ovce-Pole

Со свечаното пуштање на самата пруга Велес - Штип во октомври 1924 година почнува со работа и железничката станица Овче Поле.

Овче Поле - Ovce-Pole

Може да се забележи богатата пластика, која со нејзиното реновирање највероватно после обновата од големите оштетувања која ги има претрпено за време на II светска војна, во 1945 година од страна на II секција за одржување од Велес е санирана но за жал потполно е уништена сета пластика од нејзината раскошена фасада.

Иако станицата во сите планови требала да биде јазол за поврзување кон север преку Свети Николе и Перо Чичо со Куманово, создавајќи еден затворен прстен, за жал тие планови не се остваруваат.
Овче Поле - Ovce-Pole
На север од железничката станица на оддалеченост од ~10 km. се наоѓа првото поголемо населено место, градот Свети Николе.

 
Владимир © 2008