Header image
 
 
ПРЕВОЈ

Стојалиште

Железничко стојалиште во северниот дел на Македонија во близина на границата со Србија на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Табановци на 31.5 km. станица со 1 колосека.
Кординати на станицата 42° 5'37.16"N и 21°41'23.90"E
локација
Превој - Prevoj
Превој - Prevoj
 
Владимир © 2008