Header image
 
 
ПРИЛЕП

Станица

На железничкиот коридор Xb, положба од Скопје кон Кременица (граница со Грција).
Положба од Скопје према Битола на 136 km. станица со 7 колосека.
Кординати на станицата 41°20'38.53"N и 21°32'17.85"E
локација: Google map
Prilep - Прилеп
Prilep - Прилеп
Prilep - Прилеп
Prilep - Прилеп
Prilep - Прилеп
Prilep - Прилеп
 
Владимир © 2008