Header image
 
 
РАДУША

Станица

Железничко станица во северо-источниот дел на Македонија на железничкиот коридор IIIV.
Положба од Скопје према Кичево на 32.5 km. станица со 3 колосека.
Кординати на станицата 42° 4'57.63"N и 21°13'16.71"E
локација
Радуша - Radusa
Радуша - Radusa
Радуша - Radusa
Радуша - Radusa
Украден цел еден колосек
Радуша - Radusa
И некогашна истотака украдена траса кон напуштениот рудникот за хром Радуша.
Радуша - Radusa
Радуша - Radusa
Радуша - Radusa
Радуша - Radusa
 
Владимир © 2008