Header image
 
 
РОМАНОВЦИ

Станица

Железничка станица во северниот дел на Македонија во близина на границата со Србија на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Табановци на 42.4 km. станица со 3 колосека.
Кординати на станицата 42° 4'21.54"N и 21°40'45.09"E
локација
Романовци - Romanovci
Романовци - Romanovci
Романовци - Romanovci
Романовци - Romanovci
 
Владимир © 2008