Header image
 
 
СКОПЈЕ СЕВЕР

Станица

Железничко станица дел од скопскиот железнички јазол во северниот дел на Македонија на железничкиот коридор VIII.
Положба од Скопје према Кичево на 8.7 km. станица со 5 колосека.
Кординати на станицата 42° 1'35.16"N и 21°26'23.74"E
локација
Ѓорче Петров - Djorce Petrova
Ѓорче Петров - Djorce Petrova
Влез во станицата Ѓорче Петров од источната страна.
Ѓорче Петров - Djorce Petrova
Ѓорче Петров - Djorce Petrova
Влез во станицата од исток во правец кон Кичево и граничниот премин за Р. Косово.
Ѓорче Петров - Djorce Petrova
Излез од станицата кон запад во правец на Кичево и грничниот премин за Р. Косово.
Ѓорче Петров - Djorce Petrova
 
Владимир © 2008