Header image
 
 

ШТИП
Железничка станица во југо источниот дел на Македонија на кракот од Велес кон Кочани.
Положба од Велес на 51,7 km или од Скопје на 102.6 km. станица со 3 колосека.
Кординати на станицата 41°45'26.62"N и 22°10'16.45"E
локација
Штип - Stip
Штип - Stip
Штип - Stip
Штип - Stip
Штип - Stip

Историја

Со почеток на градбата на пругата Велес - Штип на 01-11-1923 година, паралелно се почнува со изграба и на станичните згради.

Шеф на секцијата на градба на пругата Велес - Штип е инженерот Урош Милоевиќ. Штип - Stip

Првиот воз во железничката станица Штип влегува во октомври 1924 година со свечан пречек од огромен број на граѓанство.

Штип - Stip

Станицата Штип е типски железнички објект од 1 класа на архитектот Петар Гачиќ.

Штип - Stip

Со уредбата од јуни 1936 година наредено е да се изгради железничко поврзување на Штип со Струмица со ширина на колосек од 600 mm. материјалот за оваја пруга ќе биде префрлен од потегот Градско - Дреново. Во 1936 година се формира секција во Штип за проектирање на трасата која изработува проект за нормална линија со широчина од 1435 mm. со привремено положен колосек од 600 mm.
Во 1937 година трасата е веќе обележана и се протегала низ долината на Брегалница до вливот во Крива Лакавица потоа преку Радовиш и долината на Стара Река до Струмица.

Но за жал работите застаналее до тука, пругата никогаш не е изградена.

* На сликата оградата која е нешто подоцна изградена на станицата Штип е од 600 mm.-ските шини кој е донесен за делницата Штип - Струмица.
 
Владимир © 2008