Header image
 
 
СТОБИ

Станица

Железничка станица во јужниот дел на Македонија по течението на реката Вардар на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Гевгелија на 82.8 km. стојалиште со 1 колосека.
Кординати на станицата 41°33'16.83"N и 21°58'42.51"E
локација: Google map
Stobi - Стоби
Stobi
 
Владимир © 2008