Header image
 
 

ВЕЛЕС

Станица

Железничка станица во централниот дел на Македонија во клисурата на реката Вардар на железничкиот коридор X.
Железничкиот сообраќаен јазол од магистралната пруга Табановце-Скопје-Велес-Гевгелија, пругата Велес-Прилеп-Битола и пругата Велес-Штип-Кочани.
Положба од Скопје према Гевгелија на 50.9 km. станица со 10 колосека.
Кординати на станицата 41°43'27.69"N и 21°46'9.45"E

локација: Google map
Велес - Veles
Велес - Veles
Велес - Veles
Излез од станицата Велес кон Кочани на исток, Гевгелија на југ и Битола на запад.
Велес - Veles
Траса кон Кочани преку реката Вардар.
Велес - Veles
Траса кон Гевгелија низ самиот стар дел на градот, коридор X.
Велес - Veles
Траса кон Битола, коридор Xb.
Велес - Veles

Историја

Свечан пречек на првиот воз од страна на граѓаните во Велес 1873 година.
Свечан пречек на првиот воз во Велес 1873 година

Станичната зграда Велес од 1924 година

Железничката станица Велес

Карта од 1926 година кога железничката станица Велес почнува да се развива во железнички јазол

Дел од трасата на железничка линија Солун - Veles - Skopje
.
 
.
 
.
 
Владимир © 2008