Header image
 
 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ СТАНИЦИ И СТОЈАЛИШТА ВО МАКЕДОНИЈА
               
          граница    
          |    
          ТАБАНОВЦИ    
          |    
          карпош    
          КУМАНОВО --------- -------
          превој   |
          романовци   лопате
          агино село   куманово н
          дељадровци   перо чичо
граница         миладиновци   доброшане
|         илинден   шупљи камен
ВОЛКОВО         маџари   клечевце
|         |   довезенци
| -------- ------------ -------------- ------- СКОПЈЕ   бељаковци
| |       |    
| железара       лисиче    
| ск. север       драчево    
------ ѓ. петров       јане сандански    
  сарај       орешани    
  сулари       зелен. ново    
  радуша       зелениково    
  орашје       смесница    
  јагуновце       кадина река    
  јагуно. ф-ка       пчиња    
  ратаје       р. жинзифов    
  |       |    
  ТЕТОВО   --------- ------- ВЕЛЕС -------  
  |   |   | |  
  брвеница   тополка   згрополци кошулчеви  
  жеровјане   чашка   ногаевци јазла  
  врановци   стари град ---- градско т. арсов  
  |   мартолци | стоби орце  
  ГОСТИВАР   в. антевски шивец кукуричани овче поле  
  |   теово   црв. брегови |  
  лакавица   согле   криволак ШТИП  
  падалиште   богомила   неготино |  
------ зајац   ореше   дуброво балван  
| строгомиште   гостиражни   демир капија в. прке  
тајмиште длапкин дол   слепче   клисура злетовица  
  |   браилово   миравци соколарци  
  КИЧЕВО   сенокос   милетково облешево  
      |   смоквица нова |  
      ПРИЛЕП   смоквица КОЧАНИ  
      |   прдејци    
      галичани   |    
    ------- б. гумно   ГЕВГЕЛИЈА    
    | тројкрсти   |    
    обршани новоселани   граница    
    воџани лознани        
    бучин даме груев        
    бигла |        
    единаковци БИТОЛА        
    демир хисар |        
    прибилци кравари        
    | жабљани        
    сопотница |        
      КРЕМЕНИЦА        
      |        
      граница        

 

* Посветоно на најголемиот љубител и познавач на железнички станици Слободан Илиќ
at work
 
Владимир © 2008